Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση των Social Media

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο τρόπος χρήσης τους, είναι ζωτικής σημασίας στις μέρες μας, όχι μόνο για προσωπική μας χρήση, αλλά και από επαγγελματικής άποψης, επίσης. 
Γι’ αυτό, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, με τη συνεργασία πέντε Ευρωπαϊκών εταίρων (από την Ιταλία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, την Ισπανία και την Τουρκία –η οποία ήταν και η χώρα-διοργανωτής), είχε την εναρκτήρια συνάντηση για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus  ”Safe Social Media – Use Safe Of Social Media For Adults”.

Η πρώτη συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην Huelva της Ισπανίας, στην περιοχή El Rompido, από τις 30 Ιανουαρίου έως την 1 Φεβρουαρίου και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας αντιπροσωπεύτηκε από πέντε συμμετέχοντες από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, η Άννα Αργύρη, ο Γιάννης Καλτσάτος, ο Ηλίας Μπαμπαγενές, η Αντωνία-Γεωργία Χατζάκη και ο Δημήτρης Δερλός συμμετέιχαν στο σεμινάριο, με σκοπό να παρουσιάσουν τρία ελληνικά ζητήματα σχετικά με τις «Δεξιότητες ενημερωμένης και ασφαλούς χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ενήλικες”, ενώ παρομοίως έπραξαν και οι υπόλοιποι εταίροι ανάλογα με την κατάσταση της χώρας τους για το θέμα αυτό. Τα θέματα ήταν τα εξής:

  1. Παρουσίαση της βιβλιογραφίας σχετικά με την ασφαλή χρήση των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης.
  2. Πληροφορίες σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες των social media στην Ελλάδα και να λύσει αυτά τα προβλήματα.
  • Πληροφορίες για τις ενέργειες που έχουν κάνει μια συνειδητή και ασφαλής χρήση των social media στην Ελλάδα.

Όλα τα αποτελέσματα των παρουσιάσεων θα χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία μιας πιλοτικής πλατφόρμας στο διαδίκτυο, η οποία θα κατασκευαστεί μετά τις επόμενες συναντήσεις στην Ιταλία, την Πολωνία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και τέλος, στην Τουρκία. Το περιεχόμενο αυτής της πλατφόρμας θα είναι συναφές με τα καθήκοντα που πρέπει να έχει ολοκληρώσει κάθε εταίρος για την κάθε συνάντηση. Όταν η πλατφόρμα είναι έτοιμη, θα γίνει αξιολόγησή της και μετά από τις απαραίτητες διορθώσεις (αν υπάρχουν) θα είναι διαθέσιμη online για όλο τον κόσμο που θέλει να ενημερωθεί σχετικά με την ενημερωμένη και ασφαλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τους ενήλικες.

Σχετικό Άρθρο:  Πώς να διαχειριστείτε μία Κρίση στα Social Media! - Μέρος 2

Η δεύτερη προγραμματισμένη συνάντηση του εκπαιδευτικού προγράμματος πρόκειται να διοργανωθεί στo Rende της Ιταλίας, στις 8-12 Μαΐου 2017. Εφόσον, θέλετε να συμμετάσχετε στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση του προγράμματος μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στέλνοντας e-mail στο info@entre.gr (Πληροφορίες: κα. Μπαχούσι Τζούλι).

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση των Social Media

Related Posts