Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Εκπαίδευση νέων στην πράσινη επιχειρηματικότητα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας προωθεί και αναπτύσσει την πράσινη επιχειρηματικότητα, ως ευκαιρία για την αύξηση της απασχόλησης των νέων. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ με τίτλο “This is a Green’s World”, θα διοργανωθούν εξειδικευμένα σεμινάρια στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων σε θέματα και πτυχές της πράσινης επιχειρηματικότητας.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα διοργανώσει το αντίστοιχο θεματικό σεμινάριο στην πόλη της Λάρισας.

Η οργάνωση και ο σχεδιασμός των σεμιναρίων αλλά και μια σειρά από άλλα συντονιστικά και οργανωτικά θέματα ήταν το αντικείμενο της τρίτης διακρατικής συνάντησης των εταίρων του έργου, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Λεμεσού  της Κύπρου, 18-19 Οκτωβρίου 2016.

Επιπλέον, η ομάδα του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας παρουσίασε τα business plan στους συμμετέχοντες σχετικά με τις επιχειρηματικές ιδέες που προκρίθηκαν.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης μίλησαν αξιόλογοι συνομιλητές όπως ο κος Τζιρτζίπης ιδρυτής της Dyful Company παρουσιάζοντας την επιχειρηματικότητα στην Κύπρο και έπειτα πήρε τον λόγο ο διευθυντής καινοτόμων υπηρεσιών κος Νικολαΐδης διευθυντής του Innovative Business Services National όπου μίλησε για ευκαιρίες χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Σχετικό Άρθρο:  Επιχειρηματικότητα και ανθρωπιά για όλους. Part 1

Την επόμενη ημέρα μίλησε ο κος Τσάλτας μας παρουσίασε «πράσινα επαγγέλματα» όπου οι νέοι μπορούν να απασχοληθούν. Έπειτα ακολούθησε ο κος Νίκολας από το Europe direct της Κύπρου και τέλος η κα Σολομονίδου από την εταιρεία Kalys Solutions Ltd μας παρουσίασε τα σημαντικά σημεία εκκίνησης μιας επιχείρησης (startups) και τέλος υλοποιήθηκε ένα παιχνίδι ρόλων μεταξύ των συμμετεχόντων για την υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων .

Τέλος, οι εταίροι του έργου υλοποίησαν και τις παρακάτω δράσεις κατά την διάρκεια της συνάντησης:

Εκπαίδευση νέων στην πράσινη επιχειρηματικότητα

Related Posts