Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Δωρεάν εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση πάνω στην επιχειρηματικότητα

Θεωρείς πως έχεις μία καινοτόμα επιχειρηματική ιδέα αλλά δεν έχεις το κατάλληλο θεωρητικό εκπαιδευτικό υπόβαθρο για την υλοποίησή της?

Αναζητάς δωρεάν μαθήματα εξ’ αποστάσεως για να εκπαιδευτείς σε όλες τις πτυχές της επιχειρηματικότητας?

Το διαδικτυακό αυτό μάθημα είναι η ευκαιρία σου να δώσεις πνοή ζωής στην ιδέα σου!

Στην Ελλάδα της κρίσης, δυστυχώς, είναι αρκετά σύνηθες, νέοι οι οποίοι έχουν μία καινοτόμα και δυνητικά βιώσιμη ιδέα να μην τολμούν να προβούν στην υλοποίησή της λόγω έλλειψης πόρων αλλά και γνώσεων πάνω στον τομέα της επιχειρηματικότητας. Το κομμάτι της έλλειψης γνώσεων έρχεται να καλύψει το μάθημα αυτό.

Στο πλαίσιο του έργου «StartUp-Academy – Developing International Innovation Acceleration and Supporting Environment for potential young Startuppers», λοιπόν, αναπτύχθηκε μία σειρά διαδικτυακών μαθημάτων που ως στόχο έχει να βοηθήσει νέους άνεργους ηλικίας 18 έως 35 ετών ώστε να αναπτύξουν βασικές επιχειρηματικές δεξιότητες και ικανότητες.

Το μάθημα αυτό αποτελείται από τα εξής κεφάλαια:

  1. Τεχνικές επικοινωνίας και βελτίωση των ικανοτήτων αγγλικής γλώσσας
  2. Λογιστική και οικονομική διαχείριση
  3. Διοίκηση επιχειρήσεων
  4. Πωλήσεις και μάρκετινγκ
  5. Βασικές οικονομικές έννοιες
  6. ΤΠΕ και ψηφιακά εργαλεία για επιχειρηματικούς σκοπούς (γραφείο της Microsoft, έγγραφα Google, doodle, Prezi, τηλεδιασκέψεις κ.λπ.)
  7. Ανάλυση της αγοράς – συνθήκες της αγοράς, κατάσταση της τεχνολογίας και ανάλυση ανταγωνιστών
Σχετικό Άρθρο:  Ημερίδα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και εναλλακτικοί τρόποι προσέλκυσης στην εργασία

Για να αποκτήσετε πρόσβαση και να ολοκληρώσετε το διαδικτυακό μάθημα, θα χρειαστεί να κάνετε εγγραφή (register) ακολουθώντας το παρακάτω link:

 http://athena.entre.gr/en/courses/startup-academy-training-on-entrepreneurial-skills

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, θα σας χορηγηθεί σχετικό πιστοποιητικό το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήστε στο βιογραφικό σας.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση χρειαστείτε, μπορείτε να επικοινωνείτε στο 2410 626943 με την κα. Παπαϊωάννου Ευαγγελία (09:00 – 17:00) ή στο projects@ied.eu .

Δωρεάν εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση πάνω στην επιχειρηματικότητα

Related Posts