Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει με εταίρους από την Κύπρο και την Πορτογαλία στο έργο «Society Profits». Το έργο στοχεύει στην εκπαίδευση της επόμενης γενιάς επιχειρηματιών ενισχύοντας πιθανούς πολλαπλασιαστές, όπως οργανισμούς νέων, με υλικό και κατάρτιση μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμα και της διαδικτυακής εκπαιδευτικής δραστηριότητας που θα σχεδιαστεί στο πλαίσιο του έργου.

Σε αυτό το πλαίσιο, στους προηγούμενους μήνες εργασίας του έργου δημιουργήθηκε η ιστοσελίδα http://www.societyprofits.eu/, και σχεδιάστηκε ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό μάθημα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τα εργαλεία του κοινωνικού επιχειρηματία, το οποίο είναι πλέον διαθέσιμο δωρεάν για παρακολούθηση.

Tο διαδικτυακό μάθημα αποτελείται από τις εξής ενότητες:

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

(1.1) Ορισμοί και Όρια της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

(1.2) Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μέσα στα Επιχειρηματικά Μοντέλα

(1.3) Κοινωνικές Επιχειρήσεις και Τεχνολογικές καινοτομίες

(1.4) Σημαντικές Μορφές την Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

(1.5) Δημιουργία ενός κοινωνικού επιχειρηματικού σχεδίου

(1.6) Κοινωνική επιχειρηματικότητα μέσα από περιπτωσιολογικές μελέτες

(1.7) Κοινωνική Επιχειρηματικότητα μέσα από το Κοινωνικό Franchising

Σχετικό Άρθρο:  Σεμινάριο (Μ24): Ασφαλής χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

(1.8) Δραστηριότητα A: Κοινωνικοί Επιχειρηματίες & Καινοτομία

(1.9) Δραστηριότητα B: Εντόπισε την προσωπική σου πορεία πάνω στην κοινωνική επιχειρηματικότητα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑ:

(2.1) Εισαγωγή

(2.2) Κοινωνική επιχειρηματικότητα: Εργαλεία για μικρές επιχειρήσεις

(2.3) Κοινωνική Επιχειρηματικότητα: Χρηματοδότηση και Κεφάλαια

(2.4) Υποστήριξη τοπικών επιχειρηματικών ταλέντων

(2.4.1) Στηρίζοντας τοπικά Επιχειρηματικά ταλέντα: Κύπρος

(2.4.2) Υποστήριξη τοπικών επιχειρηματικών ταλέντων στην Ελλάδα

(2.4.3) Υποστήριξη τοπικών επιχειρηματικών ταλέντων στην Πορτογαλία

Το διαδικτυακό μάθημα προσφέρεται δωρεάν και είναι διαθέσιμο, στα Ελληνικά, Αγγλικά και Πορτογαλικά για όποιον επιθυμεί να τα παρακολουθήσει, στην πλατφόρμα του έργου http://www.societyprofits.eu/

Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα για την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα

Related Posts