Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Δημιουργία καταλόγου με οργανισμούς που ασχολούνται με πρόσφυγες / μετανάστες

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Έργου “ICRSI – International Cooperation For Rehabilitation And Social Integration Of Refugee Women in Turkey and in Europe”, πραγματοποιήθηκε η 4η διακρατική συνάντηση των εταίρων του έργου στη Λάρισα.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συνάντησης το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και οι εταίροι από Τουρκία, Τσεχία, Αλβανία, Ρουμανία, Πολωνία και Λετονία αποφάσισαν ότι το βιβλίο, το οποίο θα περιλαμβάνει οργανισμούς της κάθε χώρας ξεχωριστά που ασχολούνται με μετανάστες, θα είναι μικρής έκτασης. Διότι έτσι θα είναι πιο πρακτικό και θα μπορεί ο κάθε μετανάστης/ πρόσφυγας να το έχει μαζί του και να ανατρέξει στα στοιχεία επικοινωνίας με τον αντίστοιχο οργανισμό/φορέα που τον ενδιαφέρει.

Ο συγκεκριμένος κατάλογος, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας το επόμενο διάστημα.

Δημιουργία καταλόγου με οργανισμούς που ασχολούνται με πρόσφυγες / μετανάστες

Related Posts