Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Διεθνής συγκριτική μελέτη των αναγκών για ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  “Gender Equality and Entrepreneurship for All”.

Διεθνής συγκριτική μελέτη των αναγκών για ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων

Related Posts