Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Διαχείρισης Δεξιοτήτων Καριέρας

Η τελική συνάντηση του έργου «LEarning And Decision making Resources – LEADER« έλαβε χώρα στη Ρώμη στις 26-29 Ιουνίου. Όλοι οι εταίροι είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν σχετικά με τις τελευταίες διαδικασίες του έργου που τελειώνει το Σεπτέμβριο. Το έργο αφορά την προώθηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, της ανταλλαγής διαφορετικών προσεγγίσεων, τον καθορισμό και τη δοκιμή ενός κοινού πλαισίου Διαχείρισης Δεξιοτήτων Καριέρας (Career Management Skills- CMS), και την ανάπτυξη πόρων καθοδήγησης και κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού, καθώς επίσης και την χρήση ΤΠΕ. Οι ομάδες εργασίας είχαν ως στόχο την διάδοση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου μαζί με την προετοιμασία της τελικής έκθεσης.

Την Τρίτη, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ANPAL, πραγματοποιήθηκε το διεθνές συνέδριο του έργου LEADER με τίτλο Career Management SKILLS: The European Challenge for Life-long Guidance. Ο καθηγητής Maurizio Del Contel – ANPAL Servizi μαζί με τον καθηγητή Flavio Corradini – Rettore dell’ Univerita di Camerino παρουσίασαν και τόνισαν την σημαντικότητα και την προστιθέμενη αξία του έργου. Στόχος του συνεδρίου ήταν να παρουσιαστεί στο κοινό το τι έχει επιτευχθεί στο πλαίσιο του έργου και να υπάρξει ανάδραση με το κοινό.

Σχετικό Άρθρο:  Οδηγός χάρτης εξισορρόπησης δεξιοτήτων

Η καθηγήτρια Siobhan Neary – University of Derby παρουσίασε τη μεθοδολογία της έρευνας (βιβλιογραφία, ανταλλαγή καλών πρακτικών, έρευνες-ερωτηματολόγια), η οποία αναφέρει ότι η σταδιοδρομία είναι μια δια βίου διαδικασία. Από τις έρευνες που διεξήχθησαν: 222 απαντήσεις, το 72% σκέφτηκε ότι το CMS ήταν πολύτιμο, το 57% ανέφερε ότι δεν υπήρξε εκπαίδευση στο CMS και το 60-100% θα ήθελε να έχει εκπαίδευση. Ο καθηγητής Francesco Lo Presti – Universita degli Studi di Napoli Parthenope συνέχισε λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της ζωής μας έχουμε καθοδήγηση και πρέπει να είμαστε ευέλικτοι για να πετύχουμε. «Η διαχείριση είναι μία από τις υψηλότερες δεξιότητες που κάποιος πρέπει να αποκτήσει». Πρέπει να υπάρξει κριτική σκέψη και το έργο βασίζεται στην αρχή αυτή. Ο λόγος δόθηκε στην καθηγήτρια Elisabetta Torregiani – Universita di Camerino, η οποία παρουσίασε την ιστοσελίδα του έργου και τα εργαλεία ΤΠΕ που χρησιμοποιήθηκαν. Ο κ. Giulio Iannis – Centro Studi Pluriversum συνέχισε με το πλαίσιο για το CMS και όλοι οι εταίροι παρουσίασαν τις εθνικές πιλοτικές δράσεις που έλαβαν χώρα κατά την υλοποίηση του έργου.

Σχετικό Άρθρο:  Performance Coaching για μείωση του άγχους και αύξηση επιδόσεων

Την Τετάρτη, οι εταίροι συζήτησαν τις τελικές δραστηριότητες του έργου και εξέφρασαν τη διαθεσιμότητά τους να συνεργαστούν στο μέλλον με σκοπό την προώθηση και χρήση των παραδοτέων και αποτελεσμάτων του έργου για περαιτέρω δράσεις.

Διαχείρισης Δεξιοτήτων Καριέρας

Related Posts