Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Διαδραστικό εργαστήριο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα με βάση το παιχνίδι (ΜΟΟC)

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) διοργανώνει διαδραστικό εργαστήριο στο πλαίσιο του έργου «Open Mind: Gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study». Η θεματική του  εργαστηρίου είναι το Gamification στην διαδικτυακή εκπαίδευση.

Το εργαστήριο θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 στις 10:00 το πρωί στα γραφεία του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED), Ηρώων Πολυτεχνείου 169, 4ος όροφος, 41223, Λάρισα. Η διάρκεια του θα είναι περίπου 4 ώρες.

Κατά την διάρκεια του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί το Ευρωπαϊκό έργο Open Mind”, η πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του και το διαδικτυακό μάθημα για την κοινωνική επιχειρηματικότητα με βάση το παιχνίδι (ΜΟΟC).

Για να συμμετάσχετε στην εκδήλωση συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα έως και 6 Μαρτίου 2018: https://goo.gl/ihbNcj

Διαδραστικό εργαστήριο για την κοινωνική επιχειρηματικότητα με βάση το παιχνίδι (ΜΟΟC)

Related Posts