Προγράμματα

Εκδήλωση με θέμα «Ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων».

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, ως κέντρο αριστείας όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, συμμετέχει στο έργο WORTHYouth Employment at the WORk Life Through LongTerm Employability Skillsτο οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του προγράμματος Erasmus+.

Εκδήλωση με θέμα «Ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων».
Περισσότερα

Σεμινάριο για την ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων για την μακροχρόνια απασχολησιμότητα τους

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) στο πλαίσιο του έργου WORTHYouth Employment at the WORk Life Through LongTerm Employability Skillsπρόκειται να διοργανώσει εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων.

Σεμινάριο για την ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων για την μακροχρόνια απασχολησιμότητα τους
Περισσότερα

Σεμινάριο (Μ34): Ενδυνάμωση και κοινωνική επιχειρηματικότητα νέων

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+, “YOU A.C.E.”, πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση των προσωπικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων των νέων, αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας των νέων.

Σεμινάριο (Μ34): Ενδυνάμωση και κοινωνική επιχειρηματικότητα νέων
Περισσότερα

Pop-up καταστήματα: η πρώτη έκδοση του ηλεκτρονικού μαθήματος

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η 3η διακρατική συνάντηση εταίρων πριν λίγες ημέρες στην πόλη της Λάρισας στα πλαίσια του έργου «PUSH – Οδηγός για αναδυόμενα καταστήματα (Pop-Up Shops)».

Pop-up καταστήματα: η πρώτη έκδοση του ηλεκτρονικού μαθήματος
Περισσότερα