Προγράμματα

Διακρατική έκθεση – Ανάπτυξη της διαχείρισης και αξιοποίησης της καινοτομίας στο πλαίσιο του οικοσυστήματος και του μεθοδολογικού πλαισίου των νέων επιχειρηματιών και της εκπαίδευσης ενηλίκων (eBook)

Το πρόγραμμα UInno στοχεύει στην ανάπτυξη ενός πακέτου εκπαίδευσης ενηλίκων για την παροχή βασικών δεξιοτήτων και γνώσεων σχετικά με την καινοτομία, κυρίως περιθωριοποιημένων πολιτών της ΕΕ, οι οποίοι είναι δυνητικοί επιχειρηματίες και δημιουργοί νέων επιχειρήσεων.

Διακρατική έκθεση – Ανάπτυξη της διαχείρισης και αξιοποίησης της καινοτομίας στο πλαίσιο του οικοσυστήματος και του μεθοδολογικού πλαισίου των νέων επιχειρηματιών και της εκπαίδευσης ενηλίκων (eBook)
Περισσότερα

Σεμινάριο (Μ38): Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της νεολαίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο «SEYW – The added value of Social Entrepreneurship in Youth Work», το οποίο στοχεύει στην ανάλυση της έννοιας, των μεθόδων και των αξιών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που είναι κατάλληλες για τον τομέα της νεολαίας.

Σεμινάριο (Μ38): Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της νεολαίας
Περισσότερα

Δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου Up to youth – Προώθηση των Ψηφιακών και Κοινωνικών Επιχειρηματιών του μέλλοντος

Το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση των νέων (σε προπτυχιακούς νέους, σε αποφοίτους που είναι άνεργοι ή σε μετανάστες που είναι νέοι) να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για την ψηφιακή και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου Up to youth – Προώθηση των Ψηφιακών και Κοινωνικών Επιχειρηματιών του μέλλοντος
Περισσότερα