Προγράμματα

Το Online μάθημα με βάση το παιχνίδι του έργου Open Mind είναι πλέον διαθέσιμο!

Το Open Mind αποτελεί ένα Ευρωπαϊκό Erasmus+ έργο, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας μέσω της ανάπτυξης ενός καινοτόμου online εκπαιδευτικού μαθήματος με βάση το παιχνίδι, με κύρια ομάδα-στόχο τις γυναίκες.

Το Online μάθημα με βάση το παιχνίδι του έργου Open Mind είναι πλέον διαθέσιμο!
Περισσότερα

Καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των νέων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα την αυτοαπασχόληση και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά

Η Ελλάδα, δυστυχώς, εδώ και αρκετά χρόνια διατηρεί την πρωτιά στο ποσοστό ανεργίας πανευρωπαϊκά, με ποσοστό 23,26%, για το 2016. Ωστόσο, ακόμη πιο λυπηρό, είναι το ποσοστό της ανεργίας των νέων που ανέρχεται στο 47,3%. Σε πιο χαμηλά επίπεδα μεν, διόλου αμελητέα δε, κινούνται και τα ποσοστά της ανεργίας και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως στην Ιταλία με το διόλου ευκαταφρόνητο ποσοστό του 37,8%.

Καταπολέμηση της ανεργίας μέσω της ενίσχυσης των δεξιοτήτων των νέων στην κοινωνική επιχειρηματικότητα την αυτοαπασχόληση και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά
Περισσότερα

Επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου «Μέθοδοι κι εργαλεία για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ιν. Αν. Επ.), εταίρος του έργου «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου «Μέθοδοι κι εργαλεία για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»
Περισσότερα

Το έργο RESTART στη Βιομηχανία 4ης γενιάς

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν έρθει πολλές αλλαγές στον τρόπο που άνθρωποι ζουν, επικοινωνούν και λειτουργούν. Πολλές από αυτές δεν τις γνωρίζουμε μέχρι να τις εντάξουμε στη ζωή μας, ενώ άλλες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας χωρίς να το ξέρουμε.

Το έργο RESTART στη Βιομηχανία 4ης γενιάς
Περισσότερα