Προγράμματα

Ανάπτυξη των επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των προσφύγων

Το ποσοστό των προσφύγων που έχουν καταφθάσει στη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια είναι αρκετά υψηλό. Οι περισσότεροι από αυτούς κατέχουν πτυχία και έχουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο  στο χώρο της Επιχειρηματικότητας. Λόγω, των πολέμων όμως αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

Ανάπτυξη των επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των προσφύγων
Περισσότερα

Κοινωνική Οικονομία, ως ένας τρόπος ένταξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων

Η κοινωνική οικονομία, η οποία εκφράζεται μέσα από τις κοινωνικές επιχειρήσεις, αποτελεί μορφή αλληλέγγυας οικονομίας απευθυνόμενης στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Αυτή η μη ανταγωνιστική οικονομία μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά για το εισόδημα και την απασχόληση καθώς και στην αντιμετώπιση της ανεργίας, της δυσπραγίας και της φτώχιας.

Κοινωνική Οικονομία, ως ένας τρόπος ένταξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων
Περισσότερα

Κοινωνική ένταξη στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη γνώσης των πληθυσμών Ρομά μέσω χρήσης απλών όρων και εργαλείων

Η προσπάθεια ένταξης των Ρομά στην αγορά εργασίας καθίσταται δυσκολότερη με τα χρόνια. Καθώς το επίπεδο ανεργίας αυξάνεται σημαντικά, αλλά και λόγω του χαμηλού τους εκπαιδευτικού επιπέδου, η εύρεση εργασίας στην χώρα που διαμένουν καθίσταται γι’ αυτούς πρόκληση.

Κοινωνική ένταξη στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη γνώσης των πληθυσμών Ρομά μέσω χρήσης απλών όρων και εργαλείων
Περισσότερα

Αποτελέσματα Ευρωπαϊκής Έρευνας: «Χαρτογράφηση των ευκαιριών και των περιορισμών για την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με άλλους 7 ευρωπαϊκούς οργανισμούς διεξήγαγε έρευνα προκειμένου να «χαρτογραφήσει» την υπάρχουσα κατάσταση στην Ευρώπη σχετικά με την ύπαρξη της Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στα προγράμματα σπουδών αρχικής κατάρτισης.

Αποτελέσματα Ευρωπαϊκής Έρευνας: «Χαρτογράφηση των ευκαιριών και των περιορισμών για την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»
Περισσότερα