Προγράμματα

Triple E-dge: ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω Serious Gaming

Η εκπαίδευση έχει πια προχωρήσει από τα τετριμμένα μοντέλα και πρότυπα. Αυτό γίνεται όχι μόνο γιατί οι μαθητές, οποιαδήποτε ηλικία και να έχουν, εκδηλώνουν πια άλλες προτιμήσεις μάθησης και μελέτης, αλλά και γιατί οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί έχουν συνειδητοποιήσει τα οφέλη των εναλλακτικών μεθόδων διδασκαλίας.

Triple E-dge: ανάπτυξη δεξιοτήτων μέσω Serious Gaming
Περισσότερα

Σεμινάριο (Μ25): Επιχειρηματικότητας

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 06/12/2017

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου «Social Entrepreneurship in Youth Work – Developing employability and innovations amongst the youth people», πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την Επιχειρηματικότητα.

Σεμινάριο (Μ25): Επιχειρηματικότητας
Περισσότερα

Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από την άνεση του σπιτιού σας

Η εκσυγχρονισμένη ηλεκτρονική πλατφόρμα “Society Profits” είναι τώρα διαθέσιμη για όλους τους εν δυνάμει ωφελούμενους.

Εκπαίδευση στην Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από την άνεση του σπιτιού σας
Περισσότερα

Σεμινάριο Διασύνδεσης στα πλαίσια του έργου URBAGRI4WOMEN

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, αρωγός της κοινωνικής ενσωμάτωσης ατόμων από ευπαθείς, κοινωνικές ομάδες συμπεριλαμβανομένων μεταναστών και προσφύγων

Σεμινάριο Διασύνδεσης στα πλαίσια του έργου URBAGRI4WOMEN
Περισσότερα