Επιχειρηματικότητα

Εξοικειωμένες με την ψηφιοποίηση οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις

Καλά προετοιμασμένες για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής είναι, σήμερα, οι γυναίκες – στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εξοικειωμένες με την ψηφιοποίηση και την τεχνολογία, ενώ αγκαλιάζουν το disruption και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα.

Εξοικειωμένες με την ψηφιοποίηση οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις
Περισσότερα