Επιχειρηματικότητα

Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της διαδικασίας έναρξης επιχείρησης

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι εξαιρετικά σημαντικές για την Ελληνική «μη-χρηματοδοτική επιχειρηματική οικονομία». Συνεισφέρουν τα τρία τέταρτα της προστιθέμενης αξίας και σχεδόν το 90% της απασχόλησης, σε σύγκριση, με έναν μέσο όρο 60%, και τα δύο τρίτα αντίστοιχα της υπόλοιπης ΕΕ.

Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της διαδικασίας έναρξης επιχείρησης
Περισσότερα

Εξοικειωμένες με την ψηφιοποίηση οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις

Καλά προετοιμασμένες για τις προκλήσεις της ψηφιακής εποχής είναι, σήμερα, οι γυναίκες – στελέχη επιχειρήσεων, οι οποίες είναι εξοικειωμένες με την ψηφιοποίηση και την τεχνολογία, ενώ αγκαλιάζουν το disruption και λαμβάνουν στρατηγικές αποφάσεις με βάση τα δεδομένα.

Εξοικειωμένες με την ψηφιοποίηση οι γυναίκες σε ηγετικές θέσεις
Περισσότερα