Επιχειρηματικότητα

Εκπαιδευτικό υλικό για τους νέους σε ζητήματα προσωπικού branding & επιχειρηματικών ικανοτήτων

Η ένταξη των νέων στην εργασία και στην απασχόληση είναι ένας από τους στρατηγικούς στόχους για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Για να λειτουργήσει αυτό, θα πρέπει να ενισχυθούν οι νέοι άνεργοι σε δύο επίπεδα:

Εκπαιδευτικό υλικό για τους νέους σε ζητήματα προσωπικού branding & επιχειρηματικών ικανοτήτων
Περισσότερα

Roundtable για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα – Δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης

Στα πλαίσια του προγράμματος «YounGo: Encouragin Social Entrepreneurship Among European Youth», διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, ημερίδα συνάντησης σχετικά με το θέμα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας – δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης.

Roundtable για την κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα – Δράσεις και προοπτικές ανάπτυξης
Περισσότερα

Ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων

Εξατομικευμένη προσέγγιση για την προώθηση ίσων ευκαιριών / ισότητας φύλων που σχετίζονται με επιχειρηματικές δεξιότητες.

Ανάπτυξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας και της ισότητας των φύλων
Περισσότερα