Επιχειρηματικότητα

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Σεβίλλη – συμμετείχαν 4 άτομα από Ελλάδα που κέρδισαν στον διαγωνισμό καλύτερου business plan

Μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος  “YSE – Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για τους Νέους της Ευρώπης”,  4 άτομα από Ελλάδα είχαν την ευκαιρία να ταξιδέψουν και να παρουσιάσουν τις ιδέες τους στην Ισπανία.

Ευρωπαϊκό Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Σεβίλλη – συμμετείχαν 4 άτομα από Ελλάδα που κέρδισαν στον διαγωνισμό καλύτερου business plan
Περισσότερα

Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της διαδικασίας έναρξης επιχείρησης

Οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) είναι εξαιρετικά σημαντικές για την Ελληνική «μη-χρηματοδοτική επιχειρηματική οικονομία». Συνεισφέρουν τα τρία τέταρτα της προστιθέμενης αξίας και σχεδόν το 90% της απασχόλησης, σε σύγκριση, με έναν μέσο όρο 60%, και τα δύο τρίτα αντίστοιχα της υπόλοιπης ΕΕ.

Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της διαδικασίας έναρξης επιχείρησης
Περισσότερα