Εκπαίδευση

Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης της γλώσσας και του τρόπου επικοινωνίας για τη διδασκαλία των προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας υποστηρίζει και συμβάλλει στην προώθηση της εκμάθησης της τοπικής γλώσσας σε πρόσφυγες, μετανάστες και αιτούντες ασύλου, έχοντας αναπτύξει αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό μαζί με τους εταίρους του έργου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος «LAND OF HOPE – Rebuilding the lives in the land of hope».

Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης της γλώσσας και του τρόπου επικοινωνίας για τη διδασκαλία των προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου
Περισσότερα

Επαγγελματίες και Καθηγητές Στοματικής Υγιεινής στην πόλη της Λάρισας

Με επιτυχία στέφθηκε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε θέματα επιχειρηματικότητας που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Dental Hygienist – European Training Platform for Oral Health”.

Επαγγελματίες και Καθηγητές Στοματικής Υγιεινής στην πόλη της Λάρισας
Περισσότερα

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ασφαλής χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), ως αναπόσπαστο κομμάτι του Διαδικτύου, διατρέχουν πλέον αρκετές πτυχές της επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού για την ασφαλής χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Περισσότερα

Επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστών μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια ραγδαία αύξηση μεταναστευτικών κυμάτων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από Τρίτες Χώρες, και όχι μόνο, αιτούμενοι άσυλο από πολέμους και πολιτική και κοινωνική αβεβαιότητα και αστάθεια που πλήττουν τις χώρες τους και με σκοπό καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας.

Επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστών μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων
Περισσότερα