Εκπαίδευση

Horizon 2020: Ένα ανεκτίμητο ερευνητικό πρόγραμμα

Η υλοποίηση του 8ου σε σειρά ‘’Προγράμματος στα πλαίσια της Έρευνας και της καινοτομίας’’ Horizon 2020, έχει ανακοινωθεί από τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα έτη 2014-2020.

Horizon 2020: Ένα ανεκτίμητο ερευνητικό πρόγραμμα
Περισσότερα

Το πρόγραμμα Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (MSCA IF)

Το Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (MSCA IF) είναι μία σειρά προγραμμάτων ερευνητικών επιχορηγήσεων. Δημιουργήθηκε το 1995 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στόχος του προγράμματος ήταν να υποστηρίξει έρευνες στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

Το πρόγραμμα Marie Skłodowska Curie Individual Fellowship (MSCA IF)
Περισσότερα

Η ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) στοχεύει σε μια διαφορετική βάση ανάπτυξης από την επικρατούσα οικονομία, η οποία δεν έχει γνώμονα το κέρδος.

Η ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας στους τομείς της επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης
Περισσότερα

Horizon 2020: Δίοδος για φοιτητές, ερευνητές και επιστήμονες

Ένα από τα θέματα που μαστίζει την ευρωπαϊκή κοινότητα είναι η ανεργία, τόσο στους νέους χωρίς κατάρτιση όσο και σε ανθρώπους με πλήρη κατάρτιση που αδυνατούν να βρουν δουλειά.

Horizon 2020: Δίοδος για φοιτητές, ερευνητές και επιστήμονες
Περισσότερα