Εκπαίδευση

Αποτελέσματα Ευρωπαϊκής Έρευνας: «Χαρτογράφηση των ευκαιριών και των περιορισμών για την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με άλλους 7 ευρωπαϊκούς οργανισμούς διεξήγαγε έρευνα προκειμένου να «χαρτογραφήσει» την υπάρχουσα κατάσταση στην Ευρώπη σχετικά με την ύπαρξη της Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στα προγράμματα σπουδών αρχικής κατάρτισης.

Αποτελέσματα Ευρωπαϊκής Έρευνας: «Χαρτογράφηση των ευκαιριών και των περιορισμών για την εφαρμογή ενός εκπαιδευτικού προγράμματος με θέμα την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία στα προγράμματα σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης»
Περισσότερα

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως μια νέα δυναμική

Ο όρος «κοινωνική οικονομία» αναγνωρίστηκε στην Ελλάδα μόλις πρόσφατα, το έτος 2011 και αυτό με εξαιρετικά ανεπαρκή και ασαφή τρόπο. Παρά την ύπαρξη πολλών διοικητικών και νομικών ελλείψεων, η κοινωνική οικονομία σήμερα διαθέτει τουλάχιστον σταθερή βάση.

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία ως μια νέα δυναμική
Περισσότερα

Δωρεάν εκπαίδευση στους τομείς πληροφορικής και επιχειρηματικότητας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με άλλους φορείς από την Ισπανία, την Ρουμανία, την Σλοβενία, την Π.Γ.Δ.Μ., την Πολωνία, και την Πορτογαλία έχει αναπτύξει τη διαδικτυακή πλατφόρμα με την ονομασία “IT-Box”

Δωρεάν εκπαίδευση στους τομείς πληροφορικής και επιχειρηματικότητας
Περισσότερα

Προετοιμασία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων των προσφύγων και μεταναστών».

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ERASMUS+ “LAND OF HOPE -Rebuilding lives in the land of hope”, πραγματοποιήθηκε η 3η διακριτική συνάντηση μεταξύ των εταίρων στην πόλη της  Λάρισα τις ημέρες 4 και 5 Ιουλίου 2017.

Προετοιμασία ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού «Ανάπτυξη Ψηφιακών Δεξιοτήτων των προσφύγων και μεταναστών».
Περισσότερα