Εκπαίδευση

Εκδήλωση για δράσεις ενίσχυσης απασχολησιμότητας στο εξωτερικό

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας την Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2017, 15:00 – 20:00, διοργανώνει και υλοποιεί εκδήλωση και εξειδικευμένο βιωματικό σεμινάριο

Εκδήλωση για δράσεις ενίσχυσης απασχολησιμότητας στο εξωτερικό
Περισσότερα

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση των Social Media

Ο ρόλος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ο τρόπος χρήσης τους, είναι ζωτικής σημασίας στις μέρες μας, όχι μόνο για προσωπική μας χρήση, αλλά και από επαγγελματικής άποψης, επίσης. 

Εκπαιδευτικό σεμινάριο για την ασφαλή χρήση των Social Media
Περισσότερα

Πανευρωπαϊκή έρευνα – Αξιολόγηση των κινήτρων και δεξιοτήτων νέων ατόμων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού έργου «StartUp-Academy: Ανάπτυξη Διεθνούς Καινοτομίας Προώθησης και Υποστήριξης Περιβάλλοντος για πιθανούς νέους Startuppers!» 

Πανευρωπαϊκή έρευνα – Αξιολόγηση των κινήτρων και δεξιοτήτων νέων ατόμων με καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες
Περισσότερα

Αναπτύσσοντας υλικό Γλώσσας και Επικοινωνίας για μετανάστες και πρόσφυγες

Το έντονο μεταναστευτικό φαινόμενο των τελευταίων χρόνων προς τη χώρα μας έχει επηρεάσει τις δομές της ελληνικής κοινωνίας ,την αγορά εργασίας και τις κοινωνικές αντιλήψεις.

Αναπτύσσοντας υλικό Γλώσσας και Επικοινωνίας για μετανάστες και πρόσφυγες
Περισσότερα