Εκπαίδευση

Επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστών μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια ραγδαία αύξηση μεταναστευτικών κυμάτων που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση από Τρίτες Χώρες, και όχι μόνο, αιτούμενοι άσυλο από πολέμους και πολιτική και κοινωνική αβεβαιότητα και αστάθεια που πλήττουν τις χώρες τους και με σκοπό καλύτερη ποιότητα ζωής, καλύτερες ευκαιρίες εύρεσης εργασίας.

Επισκέψεις μελέτης και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ενσωμάτωση των γυναικών μεταναστών μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων
Περισσότερα

Επιτυχής Διεξαγωγή Σεμιναρίου στην Επιχειρηματικότητα

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διεξήγαγε με επιτυχία το σεμινάριο με θέμα την «Επιχειρηματικότητα για Νέους» στους χώρους του ΙΕΚ Open Mellon στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «Re-engage! Alternative paths to motivate and engage youth back to work».

Επιτυχής Διεξαγωγή Σεμιναρίου στην Επιχειρηματικότητα
Περισσότερα

Κοινωνική ένταξη στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη γνώσης των πληθυσμών Ρομά μέσω χρήσης απλών όρων και εργαλείων

Η προσπάθεια ένταξης των Ρομά στην αγορά εργασίας καθίσταται δυσκολότερη με τα χρόνια. Καθώς το επίπεδο ανεργίας αυξάνεται σημαντικά, αλλά και λόγω του χαμηλού τους εκπαιδευτικού επιπέδου, η εύρεση εργασίας στην χώρα που διαμένουν καθίσταται γι’ αυτούς πρόκληση.

Κοινωνική ένταξη στην αγορά εργασίας και ανάπτυξη γνώσης των πληθυσμών Ρομά μέσω χρήσης απλών όρων και εργαλείων
Περισσότερα

Φέρνοντας την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και την εκπαίδευση μέσα στις φυλακές

Στις 14 Ιουλίου 2017 πραγματοποιήθηκε η εθελοντική δράση «Φέρνοντας την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και την εκπαίδευση μέσα στις φυλακές!», σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.) & τη Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας (ACEin) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Φέρνοντας την επιχειρηματικότητα, την τεχνολογία και την εκπαίδευση μέσα στις φυλακές
Περισσότερα