Εκπαίδευση

Σεμινάριο για τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (iED) διοργανώνει εκδήλωση στο πλαίσιο του έργου WORTHYouth Employment at the WORk Life Through LongTerm Employability Skills.

Σεμινάριο για τη νεανική επιχειρηματικότητα και την καταπολέμηση της νεανικής ανεργίας
Περισσότερα

Διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με την δημιουργικότητα των νέων!

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό έργο Re-engage!

Διαδικτυακή πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης σχετικά με την δημιουργικότητα των νέων!
Περισσότερα

URBAGRI4WOMEN Διαγωνισμός Φωτογραφίας: Οι «Γαστρονομικές Ιστορίες» της Λάρισας!

Η δημιουργικότητα είναι μία από τις πιο σημαντικές μεθόδους έκφρασης, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα, χωρίς καμία ανάγκη για λεκτική επικοινωνία, να αποδώσουμε συναισθήματα, αναμνήσεις, βιώματα και εμπειρίες

URBAGRI4WOMEN Διαγωνισμός Φωτογραφίας: Οι «Γαστρονομικές Ιστορίες» της Λάρισας!
Περισσότερα

Διαδικτυακό μάθημα με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και βάση το παιχνίδι

Το «Open Mind» είναι ένα Erasmus+ έργο, το οποίο στοχεύει στην προώθηση της κοινωνική επιχειρηματικότητας στις γυναίκες και σε φοιτητές από μη επιχειρηματικές σπουδές,

Διαδικτυακό μάθημα με θέμα την κοινωνική επιχειρηματικότητα και βάση το παιχνίδι
Περισσότερα