Εκπαίδευση

Μοντέλο Κατάρτισης Επαγγελματικού Ποσανατολισμού

Ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι ένα βασικό στοιχείο των σύγχρονων συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης για τον (επανα-) προσανατολισμό των νέων και παλαιότερων γενεών προς την απόκτηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.

Μοντέλο Κατάρτισης Επαγγελματικού Ποσανατολισμού
Περισσότερα

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Μετανάστευση και διαπολιτισμική επικοινωνία

Στα πλαίσια του του Ευρωπαϊκού έργου «NEELI – Non–formal education and e–learning for inclusion», πραγματοποιήθηκε 9 ήμερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με θέμα την ανάπτυξη της διαπολιτισμική επικοινωνία των μεταναστών.

ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Μετανάστευση και διαπολιτισμική επικοινωνία
Περισσότερα

Aναπτυξη επιτυχημένου προγράμματος προσωρινής ανταλλαγής σε θέσεις εργασίας

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «NEELI Nonformal education and elearning for inclusion», στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, πραγματοποιήθηκε 15μερο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα τη διαπολιτισμική εκπαίδευση για την ομαλή κοινωνική ένταξη μεταναστών.

Aναπτυξη επιτυχημένου προγράμματος προσωρινής ανταλλαγής σε θέσεις εργασίας
Περισσότερα

E-learning μάθημα: Iσότητα των φύλων και επιχειρηματικότητα για όλους

Στα πλάισια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ “Iσότητα των φύλων και επιχειρηματικότητα για όλους”, την  Παρασκευή 3 Μαϊου 2017, πραγματοποιήθηκε η  πέμπτη στη σειρά  συνάντηση των εταίρων του προγράμματος.

E-learning μάθημα: Iσότητα των φύλων και επιχειρηματικότητα για όλους
Περισσότερα