Απασχόληση

Σύνταξη «Ιστοριών Επιτυχίας» για την προώθηση της χρήσης των δεξιοτήτων μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας για τους νέους.

Σκοπός του  παραδοτέου ήταν η συλλογή ενός συνόλου καλών πρακτικών και μελετών σχετικά με τη χρήση των δεξιοτήτων μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο και η εκπόνηση ενός οδηγού, ο οποίοw θα περιλάμβανε περιπτωσιολογικές μελέτες και ορθές πρακτικές σε όλες τις χώρες των εταίρων.

Σύνταξη «Ιστοριών Επιτυχίας» για την προώθηση της χρήσης των δεξιοτήτων μακροπρόθεσμης απασχολησιμότητας για τους νέους.
Περισσότερα

Ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα τις ανάγκες των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “PERSON – Promoting Employability, Retraining, Social kills of NEETS” πραγματοποιείται έρευνα στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, σε Ελλάδα, Τουρκία, Ολλανδία, Ισπανία και Ιταλία.

Ευρωπαϊκή έρευνα με θέμα τις ανάγκες των νέων εκτός εργασίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης
Περισσότερα

Έρευνα: Συναισθηματική Νοημοσύνη και Νέοι

Με βάση τα στατιστικά στοιχεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και σε Εθνικό, τα επίπεδα ανεργίας και ιδίως στους νέους είναι στα ύψη. Αυτό σίγουρα οφείλεται, στη  παγκόσμια οικονομική κρίση (της οποίας είναι και ένα αποτέλεσμα), αλλά όχι μόνο.

Έρευνα: Συναισθηματική Νοημοσύνη και Νέοι
Περισσότερα

Erasmus+ “StartUp Academy” Hackathon Training στην Nagykanizsa της Ουγγαρίας

Ο στόχος του προγράμματος “StartUp Academy” είναι να αναπτύξει, να τεστάρει και να εφαρμόσει ένα υποστηρικτικό περιβάλλον για ανέργους νέους με επιχειρηματικές ιδέες

Erasmus+ “StartUp Academy” Hackathon Training στην Nagykanizsa της Ουγγαρίας
Περισσότερα