Ανάπτυξη

Η σημασία των »Soft Skills» στη σημερινή αγορά εργασίας και η συμβολή τους στην εργασιακή επιτυχία

Στην αγορά εργασίας συχνά αναφερόμαστε σε ικανότητες/δεξιότητες που θα πρέπει να έχει κάποιος εργαζόμενος ώστε να θεωρηθεί κατάλληλος για μια πρόσληψη, για μια προαγωγή, για μια εσωτερική μετακίνηση, για μια μεταγραφή, κλπ.

Η σημασία των »Soft Skills» στη σημερινή αγορά εργασίας και η συμβολή τους στην εργασιακή επιτυχία
Περισσότερα

Τα Startup δεν είναι «μόδα»… είναι ανάγκη!

Έχοντας αποκτήσει, έτσι θέλω να πιστεύω τουλάχιστον, μια ολοκληρωμένη εικόνα για το εγχώριο οικοσύστημα των Startup εταιρειών έχω καταλήξει στην άποψη πως

Τα Startup δεν είναι «μόδα»… είναι ανάγκη!
Περισσότερα

Ομαδικότητα: Πυλώνας επιτυχίας για την κερδοφορία μιας επιχείρησης

Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη αποτελεσματικών ομάδων αποτελεί διαρκή φροντίδα των επιχειρήσεων, καθώς η αποτελεσματική συνεργασία των εργαζομένων αποτελεί προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα και την επιτυχία της επιχείρησης.

Ομαδικότητα: Πυλώνας επιτυχίας για την κερδοφορία μιας επιχείρησης
Περισσότερα

Διαγωνισμός Φωτογραφίας για γυναίκες μετανάστες!

Στο πλαίσιο του έργου «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωμάτωσης

Διαγωνισμός Φωτογραφίας για γυναίκες μετανάστες!
Περισσότερα