Ανάπτυξη

Πλατφόρμα ανεύρεσης μέντορα στο πλαίσιο του έργου “IT Launch Box”

Η σωστή καθοδήγηση είναι ένα σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης τόσο προσωπικής, όσο και επαγγελματικής. Ένας μέντορας μπορεί να κάνει διαφορά στην καριέρα μας. Πολλές φορές όμως η αναζήτηση του κατάλληλου μέντορα δεν είναι εύκολη υπόθεση.

Πλατφόρμα ανεύρεσης μέντορα στο πλαίσιο του έργου “IT Launch Box”
Περισσότερα

Συμμετοχή στις συνεδρίες για το έργο COLABOR-ACTIVE: ενεργός γήρανση μέσω ανταποδοτικής οικονομίας

Κάθε δραστηριότητα της οποίας τα αποτελέσματα έχουν άμεσο αντίκτυπο στην κοινότητα και τα μέλη της, είναι σημαντικό να περιλαμβάνει τη συμμετοχή αυτών των ατόμων από την αρχή μέχρι το τέλος και σε κάθε βήμα.

Συμμετοχή στις συνεδρίες για το έργο COLABOR-ACTIVE: ενεργός γήρανση μέσω ανταποδοτικής οικονομίας
Περισσότερα

Συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες μετανάστες

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.) στο πλαίσιο του έργου «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων»

Συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες μετανάστες
Περισσότερα

Colabor-active Project: Ενεργός γήρανση μέσω ανταποδοτικής οικονομίας

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η έννοια της ενεργούς γήρανσης  (“active ageing”) προϋποθέτει μια διαδικασία κατά την οποία παρέχονται βέλτιστες ευκαιρίες για την υγεία, την κοινωνική συμμετοχή και την ασφάλεια στα άτομα άνω των 65, με τελικό σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής τους. Για παράδειγμα, η συμμετοχή στην κοινότητα είναι ένα βασικό στοιχείο της ενεργούς γήρανσης.

Colabor-active Project: Ενεργός γήρανση μέσω ανταποδοτικής οικονομίας
Περισσότερα