Ανάπτυξη

Ευρωπαϊκό σεμινάριο: Χρηματοδότηση των κοινωνικών και αλληλέγγυων οργανισμών

Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (Social and Solidarity Economy –SSE)  είναι μια εναλλακτική πρόταση κοινωνικο-οικονομικού μοντέλου, η οποία δημιουργεί έναν  χώρο κοινωνικών σχέσεων που βασίζονται στις αρχές της αλληλεγγύης, του σεβασμού των δικαιωμάτων των ανθρώπων αλλά και του περιβάλλοντος, της συνεργασίας, της δημοκρατικότητας και της διαφάνειας στη λήψη των αποφάσεων.

Ευρωπαϊκό σεμινάριο: Χρηματοδότηση των κοινωνικών και αλληλέγγυων οργανισμών
Περισσότερα

Εκπαίδευση στις βασικές Αρχές και Αξίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας

O όρος “Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία” έχει αναδυθεί τα τελευταία χρόνια στη δημόσια σφαίρα συζήτησης και πρακτικής, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη.

Εκπαίδευση στις βασικές Αρχές και Αξίες της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας
Περισσότερα

Συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες μετανάστες

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.) στα πλαίσια του έργου «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων»

Συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες μετανάστες
Περισσότερα

Ανάδειξη προσπαθειών και ανάπτυξη υλικού ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη των γυναικών προσφύγων

Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, έχουν πυροδοτήσει τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκφρασμένη κυρίως ως προσφυγική κρίση, αλλά και ως παράλληλη αύξηση του φαινομένου της μετανάστευσης.

Ανάδειξη προσπαθειών και ανάπτυξη υλικού ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη των γυναικών προσφύγων
Περισσότερα