Ανάπτυξη

Νέο μοντέλο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «International Cooperation For Rehabilitation And Social Integration Of Refugee Women in Turkey and in Europe!» παρουσίασε ένα νέο μοντέλο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας σε πρόσφυγες και μετανάστριες γυναίκες σε διεθνή συνάντηση εκπροσώπων φορέων από επτά (7) διαφορετικές χώρες που έγινε στην πόλη Gaziantep της Νοτιοανατολικής Τουρκίας.

Νέο μοντέλο για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας σε γυναίκες πρόσφυγες και μετανάστριες
Περισσότερα

Living Labs σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές

Μία πολύ σημαντική νέα συνεργασία έχει ξεκινήσει το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με ένα δίκτυο 22 φορέων από την Ευρώπη, την Αφρική, και την Ασία για

Living Labs σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές
Περισσότερα

Έρευνα για τις ψηφιακές δεξιότητες επιχειρηματιών και εργαζομένων

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο συμμετοχής του στο έργο Erasmus+ Pathways for Employ” διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό και την αναγνώριση των ψηφιακών δεξιοτήτων (digital skills)

Έρευνα για τις ψηφιακές δεξιότητες επιχειρηματιών και εργαζομένων
Περισσότερα

Διεθνής συγκριτική μελέτη των αναγκών για ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  “Gender Equality and Entrepreneurship for All”.

Διεθνής συγκριτική μελέτη των αναγκών για ανάπτυξη ικανοτήτων που σχετίζονται με την ισότητα των φύλων
Περισσότερα