Ανάπτυξη

Συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες μετανάστες

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ.) στο πλαίσιο του έργου «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων»

Συμμετοχή σε δωρεάν εκπαιδευτικά σεμινάρια για γυναίκες μετανάστες
Περισσότερα

Colabor-active Project: Ενεργός γήρανση μέσω ανταποδοτικής οικονομίας

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η έννοια της ενεργούς γήρανσης  (“active ageing”) προϋποθέτει μια διαδικασία κατά την οποία παρέχονται βέλτιστες ευκαιρίες για την υγεία, την κοινωνική συμμετοχή και την ασφάλεια στα άτομα άνω των 65, με τελικό σκοπό την όσο το δυνατόν καλύτερη ποιότητα ζωής τους. Για παράδειγμα, η συμμετοχή στην κοινότητα είναι ένα βασικό στοιχείο της ενεργούς γήρανσης.

Colabor-active Project: Ενεργός γήρανση μέσω ανταποδοτικής οικονομίας
Περισσότερα

Οργανική παραγωγή και ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών πάνω στο κλάδο

Έχει παρατηρηθεί ότι τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερος κόσμος στρέφεται και υιοθετεί την κουλτούρα της οργανικής παραγωγής. Ο κόσμος ενδιαφέρεται περισσότερο για την προέλευση και την παραγωγή προϊόντων που χρησιμοποιεί στην καθημερινότητα του (τροφή, καλλυντικά κ.α.). Όλο και περισσότερες μικρό- επιχειρήσεις κάνουν την εμφάνισή τους και η βιωσιμότητα τέτοιων μοντέλων ενασχόλησης είναι πολύ πιο σταθερή και μακροχρόνια σε σχέση με άλλα.

Οργανική παραγωγή και ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών πάνω στο κλάδο
Περισσότερα

Επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου «Μέθοδοι κι εργαλεία για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ιν. Αν. Επ.), εταίρος του έργου «URBAGRI4WOMEN – Καινοτόμες πρακτικές και κοινές αστικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών γυναικών στις τοπικές κοινωνίες μέσω αστικών αγροτικών δραστηριοτήτων» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης

Επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου «Μέθοδοι κι εργαλεία για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»
Περισσότερα