Νέα

Σεμινάριο (Μ11): Ενίσχυση των Νέων Επιχειρηματιών

Δήλωση συμμετοχής

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, σε συνεργασία με τους εταίρους του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+, «SPARKS – Strenghtening Entrepreneurial» , πρόκειται να υλοποιήσει δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με στόχο την ενίσχυση των νέων επιχειρηματιών.

Σεμινάριο (Μ11): Ενίσχυση των Νέων Επιχειρηματιών
Περισσότερα

Σεμινάριο (Μ15): Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για Νέους

Δήλωση συμμετοχής

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου ΕRASMUS+, «Social Entrepreneurship for Youth in Europe», το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σε συνεργασία με τους εταίρους του έργου διοργανώνουν και υλοποιούν δωρεάν θεματικό σεμινάριο σχετικά με την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και το πως μπορεί να βοηθήσει στην ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση της ανεργίας.

Σεμινάριο (Μ15): Κοινωνική Επιχειρηματικότητα για Νέους
Περισσότερα

Ανάδειξη προσπαθειών και ανάπτυξη υλικού ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη των γυναικών προσφύγων

Οι εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή, έχουν πυροδοτήσει τα τελευταία χρόνια τη μεγαλύτερη μετακίνηση πληθυσμών από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκφρασμένη κυρίως ως προσφυγική κρίση, αλλά και ως παράλληλη αύξηση του φαινομένου της μετανάστευσης.

Ανάδειξη προσπαθειών και ανάπτυξη υλικού ευαισθητοποίησης για την υποστήριξη των γυναικών προσφύγων
Περισσότερα