Νέα

Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στην εκπαίδευση μέσα από την Τεχνολογία

Ο 21 αιώνας έφερε νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση. Η σημερινή νεολαία μεγαλώνει με τη νέα τεχνολογία δίπλα της.

Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες στην εκπαίδευση μέσα από την Τεχνολογία
Περισσότερα

Σεμινάριο (Μ38): Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της νεολαίας

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο «SEYW – The added value of Social Entrepreneurship in Youth Work», το οποίο στοχεύει στην ανάλυση της έννοιας, των μεθόδων και των αξιών της κοινωνικής επιχειρηματικότητας που είναι κατάλληλες για τον τομέα της νεολαίας.

Σεμινάριο (Μ38): Κοινωνική Επιχειρηματικότητα στον τομέα της νεολαίας
Περισσότερα

Δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου Up to youth – Προώθηση των Ψηφιακών και Κοινωνικών Επιχειρηματιών του μέλλοντος

Το έργο στοχεύει στην ενθάρρυνση των νέων (σε προπτυχιακούς νέους, σε αποφοίτους που είναι άνεργοι ή σε μετανάστες που είναι νέοι) να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους για την ψηφιακή και κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Δεύτερη διακρατική συνάντηση του έργου Up to youth – Προώθηση των Ψηφιακών και Κοινωνικών Επιχειρηματιών του μέλλοντος
Περισσότερα

PERSON – Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων

Οι νέοι διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικοδόμηση ενός υγιούς οικονομικού περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές.

PERSON – Προώθηση της απασχολησιμότητας, της επανεκπαίδευσης και των κοινωνικών δεξιοτήτων των νέων
Περισσότερα