Νέα

Επιχειρηματικότητα σε 365 ημέρες

To πλαίσιο του έργου E365:

Η ανάπτυξη της επιχειρηματικής ικανότητας και του επιχειρηματικού πνεύματος των Ευρωπαίων πολιτών και οργανισμών αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους πολιτικής για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, εδώ και πολλά χρόνια. Υπάρχει μια ολοένα αυξανόμενη συνειδητοποίηση ότι οι επιχειρηματικές δεξιότητες, οι γνώσεις και οι στάσεις μπορούν να οδηγήσουν στην ευρεία ανάπτυξη του επιχειρηματικού τρόπου σκέψης ωφελώντας τα άτομα και την κοινωνία στο σύνολό της.

Παρόλ’αυτά, εξακολουθεί να μην υπάρχει κοινή άποψη όσον αφορά τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της επιχειρηματικότητας ως δεξιότητα. Όπως επισημάνθηκε στην έκδοση του 2016 της έκθεσης Eurydice για την «Εκπαίδευση Επιχειρηματικότητας στο Σχολείο», περίπου οι μισές χώρες στην Ευρώπη χρησιμοποιούν τον ορισμό της ευρωπαϊκής επιχειρηματικής ικανότητας για να αναφερθούν στα βασικά προσόντα κάθε ατόμου. Το ένα τρίτο των χωρών χρησιμοποιούν το δικό τους εθνικό ορισμό και σχεδόν 10 χώρες δεν έχουν κοινά αποδεκτούς ορισμούς σε εθνικό επίπεδο.

Το έργο E365:

Το E365, είναι ένα πρόγραμμα Erasmus + που βασίζεται στη μελέτη της EntreComp, η οποία ορίζει την επιχειρηματικότητα ως κομβική δεξιότητα, η οποία εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της ζωής. Στόχος του έργου είναι να αναπτύξει την επιχειρηματική ικανότητα των Ευρωπαίων εργαζόμενων ή ανέργων πολιτών που θέλουν να μάθουν για την επιχειρηματικότητα. Οι εταίροι του έργου από τη Λετονία, την Ισπανία, τη Σλοβενία, τη Λιθουανία και την Ελλάδα σχεδιάζουν να αναπτύξουν ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό σύστημα καθώς και μια εφαρμογή για κινητά (mobile app) για συμβούλους που εκπαιδεύουν άτομα περιορισμένων δεξιοτήτων, που ενδιαφέρονται για την επιχειρηματικότητα.

Για το σκοπό αυτό προγραμματίζονται τα ακόλουθα βήματα:

1.Ο καθορισμός των πηγών για το πως θα γίνει κάποιος επιχειρηματίας.

2. Ο καθορισμός των προκλήσεων για την ισχύ των επιχειρηματικών δεξιοτήτων.

3. Η ανάπτυξη ιστοριών επιτυχίας.

Η πρώτη συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο του 2020 στη Ρίγα της Λετονίας. Όλοι οι εταίροι συνεργάστηκαν με επιτυχία και παρουσίασαν τους οργανισμούς τους και το έργο στην Εθνική τηλεόραση.

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας θα είναι υπεύθυνο για τις δράσεις διάδοσης του έργου.

Επιχειρηματικότητα σε 365 ημέρες
Περισσότερα

Σεμινάριο (Μ44): Ενίσχυση της απασχόλησης των NEET’s

Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας συμμετέχει ως εταίρος στο Ευρωπαϊκό έργο “PERSON: Promoting employability, retraining, social skills of neets”, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της απασχολησιμότητας και των δεξιοτήτων ανθρώπων νεαρής ηλικίας που εντάσσονται στην κατηγορία των NEETs ( not in education, employment or training)

Σε αυτό το πλαίσιο, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας σας προσκαλεί να δηλώσετε ενδιαφέρον για την εκπαιδευτική δράση του έργου που θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας και ημερομηνίες 01 Μαρτίου- 06 Μαρτίου 2020. Το training απευθύνεται κυρίως σε εκπαιδευτές, οι οποίοι θα ενημερωθούν σχετικά με τρόπους με τους οποίους μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση σε νεαρά άτομα τα οποία εντάσσονται στην κατηγορία των ΝΕΕΤs.

Όλοι οι συμμετέχοντες του σεμιναρίου θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Το σύνολο των εξόδων, ήτοι κόστος αεροπορικών εισιτηρίων και κόστη μετακίνησης, διαμονής και διατροφής θα καλυφθούν εξ’ ολοκλήρου από το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Κατά την διάρκεια της εκπαιδευτικής δραστηριότητας, οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαίδευση γύρω από τις ακόλουθες θεματικές:

  1. Τις Κοινωνικές δεξιότητες: Βελτίωση προφορικών και γραπτών επικοινωνιακών δεξιοτήτων
  2. Ανάπτυξη γνώσεων σχετικά με την ιδιότητα του ενεργού πολίτη και τις απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας
  3. Ανάπτυξη τεχνολογικής και διαδικτυακής παιδείας
  4. Τρόπους συμπεριφοράς σε συνεντεύξεις εργασίας
  5. Βασικές πληροφορίες για την επιχειρηματικότητα και το ηλεκτρονικό επιχειρείν.

Προφίλ των ατόμων & προϋποθέσεις:

  • Ευχέρεια στην χρήση της Αγγλικής γλώσσας (γραπτός και προφορικός λόγος). *
  • Επιθυμητές γνώσεις στον τομέα των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
  • Συνάφεια με τη συμβουλευτική και την εκπαίδευση των NEETs.

(Οι προϋποθέσεις με την σημείωση (*) είναι υποχρεωτικές)

Μπορείτε να δηλώσετε ενδιαφέρον εδώ.

Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι έως 21 Φεβρουαρίου 2020. Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν e-mail για να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέχρι και 27 Φεβρουαρίου 2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο 2410 626943 και ώρες 09:00 – 17:00.

Σεμινάριο (Μ44): Ενίσχυση της απασχόλησης των NEET’s
Περισσότερα

Τα τελικά παραδοτέα του έργου IFCHEESE

Το έργο μας, «IFCHEESE – Innovative Focus on Natural Mountain Herbal Flavored Cheese by Protecting Traditional Production Methods» οδεύει προς την ολοκλήρωσή του.

Τα τελικά παραδοτέα του έργου IFCHEESE
Περισσότερα

Δωρεάν Online Σεμινάριο για το Ίντερνετ της Ενέργειας (ΙοΕ-EQ)

Αν είστε επιχειρηματίας, ερευνητής ή ένας οργανισμός που εργάζεται στον τομέα της ενέργειας, δεν γίνεται να χάσετε το επόμενο δωρεάν webinar του Erasmus+ έργου, Internet of Energy- EQ:

Δωρεάν Online Σεμινάριο για το Ίντερνετ της Ενέργειας (ΙοΕ-EQ)
Περισσότερα