Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Αποτελέσματα έρευνας για την απασχόληση των νέων μέσω ανάπτυξης μακροπρόθεσμων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας

Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «WORTH: Youth Employment at Work Life Through Long Term Employability Skills» πραγματοποιήθηκε έρευνα η οποία αφορά τη διερεύνηση των μακροπροθέσμων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας των νέων και τον προσδιορισμό των στρατηγικών κατάρτισης, δημιουργώντας μία μεθοδολογία εκπαίδευσης για νέους εκπαιδευτές, η οποία και διεξήχθη στην Ελλάδα (GR), την Ιταλία (IT), την Ισπανία (ES), την Τουρκία (TR) και τη Βουλγαρία (BG).

Σκοπός του έργου και ειδικότερα της έρευνας, είναι να ερευνήσει ποια είναι τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες τα οποία διαθέτουν οι νέοι εργαζόμενοι πριν την διαδικασία απασχόλησης. Κύριος στόχος του έργου είναι να αποκτήσουν οι νέοι μακροπρόθεσμες ικανότητες απασχολησιμότητας αλλά και οι οργανισμοί και τα ιδρύματα να καλύψουν τις ανάγκες ενός βιώσιμου και ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Έτσι, δημιουργήθηκε μια έκθεση των αποτελεσμάτων της διακρατικής αυτής έρευνας, τα αποτελέσματα της οποία παρατίθενται παρακάτω:

 

Κατεβάστε την έρευνα δωρεάν!

Αποτελέσματα έρευνας για την απασχόληση των νέων μέσω ανάπτυξης μακροπρόθεσμων δεξιοτήτων απασχολησιμότητας

Related Posts