Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

O αντίκτυπος του διαδικτυακού μαθήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας «OPEN MIND»

Το διαδικτυακό μάθημα «Εισαγωγή στην κοινωνική επιχειρηματικότητα – OPEN MIND» υλοποιήθηκε σε πιλοτικό στάδιο στις 5 χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, Ελλάδα, Βουλγαρία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρουμανία και Πολωνία.Το συγκεκριμένο μάθημα απευθύνεται σε γυναίκες και φοιτητές μη επιχειρηματικών κλάδων. Το μάθημα δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “Open Mind – gamified platform and open online course in Social Entrepreneurship for female learners and students from diverse fields of study”.

Στις 5 συμμετέχουσες χώρες, έκαναν εγγραφή στην πλατφόρμα και στο διαδικτυακό μάθημα 1008 εκπαιδευόμενοι και 60 μέντορες. Ένας μεγάλος εκπαιδευόμενων ατόμων στις 5 χώρες, ολοκλήρωσαν τις 8 ενότητες με συνολική διάρκεια 75 ωρών (3 βαθμούς ECTS) και έλαβαν το πιστοποιητικό επιτυχημένης ολοκλήρωσης του μαθήματος.

Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα 185 εκπαιδευόμενοι εγγράφηκαν στην πλατφόρμα και 107 από αυτούς ολοκλήρωσαν με επιτυχία το μάθημα. Από τα άτομα αυτά, 47 είναι άντρες και 138 είναι γυναίκες.

Με βάση τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης που οι εκπαιδευόμενοι συμπλήρωσαν πριν ξεκινήσουν το μάθημα και μετά την ολοκλήρωση του, φαίνονται ξεκάθαρα τα οφέλη που αποκόμισαν με τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν ότι οι γνώσεις για την επιχειρηματικότητα ήταν πολύ περισσότερες μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, καθώς και η αυτοεκτίμηση τους και συνολική ικανοποίηση. Επίσης οι συμμετέχοντες στο μάθημα στην Ελλάδα, δηλώνουν ότι είναι σε θέση να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στους επόμενους 6 μήνες, σε μεγαλύτερο ποσοστό από τους εκπαιδευόμενους στις άλλες συμμετέχουσες χώρες στο μάθημα.

Σχετικό Άρθρο:  Τεχνητή Νοημοσύνη για τη διευκόλυνση των μεταναστών στην Ευρώπη

Το μάθημα εξακολουθεί να είναι διαθέσιμο και δωρεάν στην πλατφόρμα που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου και θα εξακολουθήσει να είναι και για τα επόμενα χρόνια. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το παρακολουθήσουν, να λάβουν το εκπαιδευτικό υλικό αλλά και λάβουν υποστήριξη από προσωπικό μέντορα.

Mπορείτε να κάνετε εγγραφή στoν παρακάτω σύνδεσμο : http://platform.open-mind-project.eu/

O αντίκτυπος του διαδικτυακού μαθήματος κοινωνικής επιχειρηματικότητας «OPEN MIND»

Related Posts