Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την απασχόληση των Ρομά

Στις 4 και 5 Απριλίου 2017 στην πόλη της Diepenbeek (Βέλγιο) εκπρόσωποι διαφόρων οργανισμών, προερχόμενοι από 9 χώρες της ΕΕ (Τσεχική Δημοκρατία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, τη Σλοβενία, την Ουγγαρία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο) συναντήθηκαν προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις και εμπειρίες για το θέμα της απασχόλησης των Ρομά.

Η διάσκεψη “Employ me” Conference of Awareness Raising Campaign, που διοργανώθηκε από UC LIMBURG VZW, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “PAL – Fighting discrimination and anti-Gypsyism in education and employment in EU”  (υπό τη χρηματοδότηση του προγράμματος Rights, Equality and Citizenship Programme της Ευρωπαϊκής Ένωσης), ένα έργο που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της αρνητικής στάσης απέναντι στους Ρομά και την βελτίωση του επιπέδου της κοινωνικής τους ένταξης.

Την 1η ημέρα της συνεδρίασης, τα μέλη της κοινοπραξίας παρουσίασαν καλές πρακτικές από κάθε χώρα πάνω σε θέματα όπως τα εργασιακά δικαιώματα των Ρομά και οι εναλλακτικές λύσεις για να απασχοληθούν στην ΕΕ.

Σχετικό Άρθρο:  Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΡΟΜΑ

Κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας του συνεδρίου οι ομιλητές αντάλλαξαν τις εμπειρίες τους σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα για τους Ρομά, πως ο τομέας της πληροφορικής μπορεί να είναι μια ευκαιρία για αυτούς, και τέλος παρουσιάστηκαν καλές πρακτικές σε κέντρα υποστήριξης για την απασχόληση των Ρομά.

Μέσα από αυτή τη διαδικασία, διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν πολλά αξιόλογα παραδείγματα για την απασχόληση Ρομά σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης. Επιπλέον, το έργο πολλών οργανώσεων και κέντρων υποστήριξης με σκοπό την απασχόληση των Ρομά έγινε γνωστό στους εταίρους, τροφοδοτώντας τους έτσι με νέες ιδέες και σκέψεις.


Ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών για την απασχόληση των Ρομά

Related Posts