Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Αναπτύσσοντας Οδηγό Εποχιακών Καταστημάτων

Εποχιακό κατάστημα (Pop-Up Shop) είναι ένας προσωρινός αποθηκευτικός χώρος που διαχειρίζεται ένας έμπορος. Τα pop-up καταστήματα έχουν γίνει πιο διαδεδομένα τα τελευταία χρόνια και συνεχίζουν να αυξάνονται σε δημοτικότητα . Αυτά τα βραχυπρόθεσμα περιβάλλοντα λιανικής επιτρέπουν στους πελάτες να δοκιμάζουν προϊόντα από πρώτο χέρι. Οι έμποροι ηλεκτρονικού εμπορίου συχνά χρησιμοποιούν ένα εποχιακό κατάστημα για να προσεγγίσουν νέους πελάτες και δοκιμάζουν ένα φυσικό περιβάλλον λιανικής πώλησης.

Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί άνθρωποι στον καλλιτεχνικό τομέα δεν ταιριάζουν απόλυτα με τις συμβατικές διαδικασίες εκμάθησης και εκπαίδευσης. Οι περισσότεροι αναγκάζονται να ακολουθήσουν τις λογικές-μαθηματικές-γλωσσολογικές προσεγγίσεις μάθησης που παρέχει η κοινωνία. Η Θεωρία Πολλαπλής Νοημοσύνης αναπτύχθηκε το 1983 από τον Howard Earl Gardner και δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο βιβλίο του Frames Of Mind: Theory of Multiple Intelligences. Η βάση του αντιτίθεται στην ιδέα ενός μοναδικού κυρίαρχου τύπου νοημοσύνης και, αντίθετα, αναγνωρίζει την ύπαρξη πολλαπλών νοημοσύνων που συνθέτουν ένα μοναδικό μείγμα σε κάθε άτομο.

Το πρόγραμμα “PUSH: Pop-up Shop Helper” στοχεύει στην ανάπτυξη ενός νέου καινοτόμου επιχειρηματικού/εκπαιδευτικού προϊόντος για να βοηθήσει τα άτομα του δημιουργικού/καλλιτεχνικού τομέα να τη μετάβαση από τη δημιουργικότητα στην εμπορευματοποίηση (για να μπορούν να ζουν από τη δουλειά που κάνουν).

Σχετικό Άρθρο:  3η Διακρατική Συνάντηση για το έργο CHIMERA

Κατά τη διάρκεια της 1ης διακρατικής συνάντησης που έλαβε χώρα στο Mullingar της Ιρλανδίας, οι εταίροι του έργου: Mullingar Employment Action Group (Ιρλανδία), Institute of Entrepreneurship Development (Ελλάδα), DRAMBLYS (Ισπανία), AKADEMIA LEONA KOZMINSKIEGO-ALK (Πολωνία), VYTAUTO DIDZIOJO UNIVERSITETAS-VMU (Λιθουανία), και ART AND EDUCTION RESOURCE STORE IRELAND -RECTEATE (Ιρλανδία), καθόρισαν τις κατευθυντήριες γραμμές στις οποίες θα κινηθούν προκειμένου να υλοποιηθούν με επιτυχία οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου. Το πρώτο βήμα είναι να δημιουργηθεί εκπαιδευτικό υλικό με αντίστοιχο εγχειρίδιο για Εποχιακά καταστήματα.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην σελίδα του έργου (η ιστοσελίδα είναι υπό κατασκευή): https://push-project.eu/

Αναπτύσσοντας Οδηγό Εποχιακών Καταστημάτων

Related Posts