Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ανάπτυξη των επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των προσφύγων

Το ποσοστό των προσφύγων που έχουν καταφθάσει στη χώρα μας τα τελευταία δύο χρόνια είναι αρκετά υψηλό. Οι περισσότεροι από αυτούς κατέχουν πτυχία και έχουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο  στο χώρο της Επιχειρηματικότητας. Λόγω, των πολέμων όμως αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την πατρίδα τους.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «YouMe» έχει ως στόχο να αναπτύξει και να ενισχύσει την ήδη υπάρχουσα την γνώση των προσφύγων πάνω σε θέματα επιχειρηματικότητας. Το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας και εταίροι από Ιταλία, Ισπανία, Σουηδία και Γερμανία ξεκίνησαν τα πρώτα βήματα για την υλοποίηση αυτό του στόχου στην 1η διακρατική συνάντηση που έγινε στην πόλη Μαδρίτη της Ισπανίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης τέθηκαν στόχοι και αρμοδιότητες ώστε να γίνει η σωστή και επιτυχής υλοποίηση του έργου. Επίσης, έγινε και η πρώτη αναφορά για τα εργαλεία που θα αναπτυχθούν και θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην επικοινωνία και την μετάδοση της γνώσης.

Ένα παράδειγμα τέτοιου εργαλείου που θα χρησιμοποιηθεί από μετανάστες, είναι η χρήση ενός χάρτη οδηγού με επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται με μετανάστες και παρέχουν διάφορες υπηρεσίες σε προσφυγικά θέματα. Μέσω αυτής της διαδικασίας παρέχεται, επίσης,  η δυνατότητα στον μετανάστη να αναπτύξει τις δεξιότητες του πάνω στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου.

Σχετικό Άρθρο:  Επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου «Μέθοδοι κι εργαλεία για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»

Το συγκεκριμένο εργαλείο όπως και τα υπόλοιπα εργαλεία θα είναι σύντομα διαθέσιμα δωρεάν στην ιστοσελίδα μας.

Η ομάδα στόχος αποτελεί πρόκληση για τους εταίρους του έργου όμως με σωστή στρατηγική και σωστές κατευθυντήριες γραμμές μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος με θετικό αντίκτυπο.

Ανάπτυξη των επιχειρηματικών γνώσεων και δεξιοτήτων των προσφύγων

Related Posts