Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης προσφύγων!

Σήμερα, ένα από τα βασικότερα θέματα που απασχολεί και επηρεάζει τη πλειοψηφία των Ευρωπαϊκών χωρών είναι το θέμα των Σύριων προσφύγων.  Συγκεκριμένα, η Ευρώπη είναι αντιμέτωπη με το μεγαλύτερο κύμα μεταναστών σε όλη την ιστορία της, καθώς ήδη το 2015 περισσότεροι από 1 εκ. πρόσφυγες έχουν φτάσει σε χώρες-μέλη, φαινόμενο το οποίο συνεχίστηκε με αυξητικούς ρυθμούς και το 2016, ενώ ο βασικός δίαυλος για να φτάσουν οι πρόσφυγες στην Ευρώπη είναι η χώρα της Τουρκίας.

Είναι, συνεπώς, εμφανής η ανάγκη για την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων αναμόρφωσης και κοινωνικής ένταξης των προσφύγων στις χώρες υποδοχής.

Αυτό είναι και το βασικό αντικείμενο του Ευρωπαϊκού έργου ERASMUS+ ”INTERNATIONAL COOPERATION FOR REHABILITATION AND SOCIAL INTEGRATION OF REFUGEE WOMEN IN TURKEY AND EUROPE” στην υλοποίηση του οποίου συμμετέχει και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας μαζί με εταίρους από την Τουρκία, Αλβανία, Λετονία, Ρουμανία, Πολωνία και Τσεχία.

Στο πλαίσιο του έργου, στις 6 έως και 8 Φεβρουαρίου 2017 θα υλοποιηθεί εξειδικευμένο εκπαιδευτικό σεμινάριο στην πόλη Gaziantep της Τουρκίας. Αντικείμενα του σεμιναρίου θα είναι:

  • Η ανάπτυξη πολιτικών και μεθοδολογίας για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων στις χώρες υποδοχής
  • Η τρέχουσα κατάσταση στο θέμα των προσφύγων και δράσεις υποστήριξης που υλοποιούνται σε διάφορες χώρες
Σχετικό Άρθρο:  Επιτυχής ολοκλήρωση του σεμιναρίου «Μέθοδοι κι εργαλεία για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων»

Στο εκπαιδευτικό σεμινάριο δύνανται να συμμετάσχουν 4 άτομα από Ελλάδα, εκπροσωπώντας το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας. Τόσο τα μεταφορικά έξοδα όσο και τα έξοδα διαμονής και διατροφής των 4 ατόμων που θα συμμετάσχουν στο σεμινάριο καλύπτονται εξ’ ολοκλήρου από το έργο και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας.

Προφίλ των ατόμων που δύνανται να εκπροσωπήσουν το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας:

  • Άτομα που τους ενδιαφέρει ο τομέας της εκπαίδευσης και, ειδικότερα, οι πολιτικές κοινωνικής ένταξης προσφύγων
  • Υπεύθυνα άτομα που δεσμεύονται στους στόχους που θέτουν
  • Άτομα με άνεση στην ομιλία και στον χειρισμό της αγγλικής γλώσσας.
  • Άτομα με άνεση στην επικοινωνία με άλλα άτομα
  • Προηγούμενη εμπειρία σε διακρατικές συναντήσεις θα εκτιμηθεί επιπλέον

Προθεσμία δήλωσης συμμετοχής: 25/01/2017

Για περισσότερες λεπτομέρειες ή/και πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον κο. Κουτούδη Παναγιώτη στο 2410 626943.

Δωρεάν εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα την ανάπτυξη πολιτικών και δράσεων κοινωνικής ένταξης προσφύγων!

Related Posts