Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε άτομα Ρομά

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος  «A new ENTRance – Development of innovative instruments for promoting entrepreneurship of Roma».

Ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την προώθηση της επιχειρηματικότητας σε άτομα Ρομά

Related Posts