Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΡΟΜΑ

Ξεκίνησαν οι εργασίες του Ινστιτούτου Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας με στόχο την δημιουργία εξειδικευμένων μεθοδολογικών εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΡΟΜΑ.

Στην πόλη Kiskunhalas της Ουγγαρίας στις 18 – 23 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η εναρκτήρια συνάντηση των εταίρων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου “ROMINKO Competence Balance – an innovative instrument for recording, assessing and acknowledging informally and non-formally acquired competences of Roma for the promotion of their professional orientation, career planning and employability”.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, οι εταίροι είχαν την δυνατότητα να συζητήσουν σχετικά με την διαδικασία υλοποίησης του έργου, να διαμορφώσουν το πλαίσιο συνεργασίας τους καθώς και να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειες προς την ολοκλήρωση των εξειδικευμένων εργαλείων αξιολόγησης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΡΟΜΑ και ένταξής τους στην κοινωνία και στην απασχόληση.

Το αμέσως επόμενο διάστημα, θα πραγματοποιηθεί η επιλογή των εργαλείων εκείνων τα οποία συμβαδίζουν καλύτερα με την ελληνική πραγματικότητα και την ομάδα-στόχος.

Ανάπτυξη εξειδικευμένων εργαλείων για την αξιολόγηση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των ΡΟΜΑ

Related Posts