Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για μετανάστες και πρόσφυγες

Επί χρόνια, στην Ευρώπη έχουν παρατηρηθεί τεράστιες δυσκολίες στην ένταξη, κυρίως, των προσφύγων και μεταναστών στις χώρες φιλοξενίας. Υπήρχε και υπάρχει ακόμα και σήμερα ο κοινωνικός αποκλεισμός αυτών των ομάδων. Έτσι, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να μειωθεί ο κοινωνικός αποκλεισμός και να ενισχυθεί η κοινωνικοοικονομική τους ένταξη, αναπτύσσοντας τις μαθησιακές και ψηφιακές τους δεξιότητες.

Υπό αυτή την κατεύθυνση, πραγματοποιήθηκε η 4η διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος «LAND OF HOPE – Rebuilding the lives in the land of hope», στην πόλη Ostrow της Πολωνίας κατά το διάστημα 25ης και 26ης Οκτωβρίου. Οι εταίροι του έργου, Tuzla Halk Egitimi Merkezi (Τουρκία), Tuzla Kaymakamligi (Τουρκία), Comune di Magenta (Ιταλία), IFALL (Σουηδία), Terra Vera Association (Σλοβενία), ACTIVITA (Πολωνία) και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας (Ελλάδα), καθόρισαν τα βήματα για την οριστικοποίηση ανάπτυξης του υλικού με τίτλο «Ανάπτυξη των Ψηφιακών δεξιοτήτων των μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλου», και τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν με βάση αυτό. Σκοπός του εκπαιδευτικού υλικού είναι οι μετανάστες και πρόσφυγες χρησιμοποιώντας τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στην καθημερινή τους ζωή, να δημιουργήσουν κοινωνικές και οικονομικές ευκαιρίες για αυτούς και τις οικογένειες τους.

Σχετικό Άρθρο:  Ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης της γλώσσας και του τρόπου επικοινωνίας για τη διδασκαλία των προσφύγων, μεταναστών και αιτούντων ασύλου

Το εκπαιδευτικό μάθημα θα μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες των εταίρων και θα είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά μόλις ολοκληρωθεί. Επίσης, θα γίνει η εφαρμογή του στους εταίρους του έργου τον Ιανουάριο του 2018. Η επόμενη και τελευταία συνάντηση του έργου θα γίνει τον Μάιο στην Τουρκία.

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για μετανάστες και πρόσφυγες

Related Posts