Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

4η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου «Europeans on the Intercultural Labour Market»

H τέταρτη διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού έργου «Europeans on the Intercultural Labour Market», που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δια Βίου Μάθηση –Εκπαιδευτικές Συμπράξεις Grundtvig» πραγματοποιήθηκε στην πόλη Lodz της Πολωνίας στις 2 με 6 Φεβρουαρίου 2015.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου του Lodz.Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν από το ΙΝ.ΑΝ.ΕΠ. τα αποτελέσματα του σεμιναρίου κατάρτισης που πραγματοποιήθηκε με αποδέκτες ανέργους και στόχευε στο να τους παρουσιάσει μεθοδολογίες εξεύρεσης εργασίας.  Η συνάντηση συνεχίστηκε με συνάντηση των συμμετεχόντων με μετανάστες στην Πολωνία, οι οποίοι υπήρξαν τυχεροί στην αναζήτηση εργασίας.

Τη δεύτερη ημέρα της συνάντησης, πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στο εργοστάσιο της Indesit, στο Μουσείο Ιστορίας του Lodz και στο πάρκο διασκέδασης Manufactura, προκειμένου να παρουσιαστούν καλές πρακτικές αξιοποίησης των τοπικών πόρων για την ανάπτυξη.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με προγραμματισμό των δράσεων για τους επόμενους μήνες και με πολιτιστική επίσκεψη στο παλάτι του Nieborow.

Φωτογραφίες:

 


Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα ανακοίνωση δεσμεύει μόνο τον συντάκτη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

4η Διακρατική Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου «Europeans on the Intercultural Labour Market»

Related Posts