Τα νέα του ΙΝΑΝΕΠ

Βέλτιστη Πρακτική του σχεδίου “PROMETHEUS”

H πρώτη Βέλτιστη Πρακτική του σχεδίου “PROMETHEUS- Promoting Management and entrepreneurial thinking among the career counselors and guidance practitioners in the EU societies” καταγράφηκε από τον συντονιστή φορέα του σχεδίου Business Foundation for Education από τη Βουλγαρία και δημοσιεύτηκε.

Ο στόχος του προγράμματος  «Prometheus” είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας με ανοιχτό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, η οποία και θα αποτελεί Ενιαία Ψηφιακή Θυρίδα (Οne Stop) για υπηρεσίες συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού. Η πλατφόρμα αυτή θα αποτελέσει μια καινοτόμο «μηχανή» για την επικαιροποιημένη παροχή συμβουλευτικής και θα συγκεντρώνει πληροφορίες, εργαλεία, επαγγελματικά δίκτυα και προγράμματα κατάρτισης τα οποία θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού και θα τους επιτρέψουν να αναβαθμίσουν τις ικανότητές τους και την παροχή των υπηρεσιών τους, καθώς θα τις αντιστοιχίσουν με τις διαγνωσθείσες τάσεις στο χώρο της συμβουλευτικής.

Μία από τις δράσεις  του σχεδίου είναι και η συλλογή Βέλτιστων Πρακτικών από το χώρο της Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού στις χώρες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. 100 βέλτιστες πρακτικές από 6 χώρες (Βουλγαρία, Ιταλία, Αυστρία, Ελλάδα, Αγγλία και Ιρλανδία) θα συγκεντρωθούν και πρόκειται να κυκλοφορήσουν με τη μορφή εντύπου.

 

Σχετικό Άρθρο:  Τι είναι το Email βάσει Συμπεριφοράς (Behavioral Email Marketing) και πώς θα το εφαρμόσετε;

Erasmus+ EN Logo
Υλοποιείται στο πλαίσιο των Στρατηγικών Εταιρικών Σχέσεων για την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS +.
Βέλτιστη Πρακτική του σχεδίου “PROMETHEUS”

Related Posts